XXXIII KONFERENCJA SZKOLENIOWA
SDSIZ RP 2023

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Gniezna
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP we współpracy ze Stolicą eXperymentu
w Gnieźnie zapraszają na konferencję
 LINK DO REJESTRACJI
 NASI PRELEGENCI
„Nowe trendy – Neurodoradztwo i VR”
Tytuł konferencji przedstawia nowe trendy, które mocno dotykają doradztwa zawodowego w Polsce.
Specjaliści od neurodydaktyki i zastosowania VR naświetlać nam będą wpływ tych dziedzin na podejście
do pracy doradczej.
W tym roku na Konferencji chcemy Was zainspirować i … razem z Wami „otworzyć szeroko oczy”. Na co?
Posłuchacie i zobaczycie już 29-30 września 2023 w Gnieźnie na Konferencji w miejscu pod nazwa Stolica
eXperymentu.
HARMONOGRAM KONFERENCJI
Piątek 29.09.2023
9:00 – 10:00 Zwiedzanie Stolicy eXperymentu – wycieczka alternatywna
10.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników
11.00 – Rozpoczęcie Konferencji
11:00 – 12:15 – Powitanie gości,
Wystąpienie Partnera konferencji prezesa Waldemara Zbytka z Fundacji Warszawski Instytut
Bankowości, prezentacja laureatów OTK 2022 i konkursu „Niebanalnie o doradztwie 2023”
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 – Wykład inauguracyjny Robert Bielecki „Neurodydaktyka. Skąd? Po co? Dokąd?”
13:15 – 13:45 – Tomasz Waleczko „Wyzwania współczesnego świata a potrzeby młodych mózgów”
13: 45 – 14:15 Olga Woj – „Motywacja, kreatywność i kompetencje przyszłości w oparciu o filary
neurodydaktyki”
14:15 – 14:45 dr Jolanta Religa, dr Mirosław Żurek Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Technologii Eksploatacji, Radom „Kreuj swoją przyszłość z wykorzystaniem metod foresight – z
doświadczeń projektu FORhesIT„
15:00 – 16:30 Obiad
16:30 – 17:00 – Barbara Górka Fundacja Imago – „#DOSTĘPNE poradnictwo KARIERY”
17:00 – 17:30 – Wykład podsumowujący Robert Bielecki
„Neurodydaktyka. Zrozumieć mózg – zrozumieć ucznia – zrozumieć edukację”
17:30 – 18:00 – IAVEG – Wystąpienie zdalne – Prezydent IAVEG – „Światowe trendy
w doradztwie”
18:30 – Zjazd wyborczy SDSiZ RP sala 20:00
20.00 – Kolacja integracyjna – osoby zdeklarowane
Sobota 30.09.2023
9:00 – 9:45 dr. Wojciech Glac – „Neuronauka a relacja uczeń-mistrz”
10:00 – 11:30 I Sesja warsztatowa
 „Neuropedagogika na ratunek mózgowi nastolatka. Metoda Braincore i jej zastosowanie w doradztwie
” Tomasz Waleczko
 „Projektowanie procesu mentoringowego w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk” – dr Wojciech Glac
Uniwersytet Gdański
11:45 – 13:15 II Sesja warsztatowa
 „Neuropedagogika na ratunek mózgowi nastolatka. Metoda Braincore i jej zastosowanie w doradztwie
” Tomasz Waleczko
 „Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspierające nowoczesne poradnictwo zawodowe” – Kamila
Pihur Fundacja Imago
 „Projektowanie procesu mentoringowego w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk” – dr Wojciech Glac
Uniwersytet Gdański
13:30 – 15:00 III Sesja warsztatowa
 „Neuropedagogika na ratunek mózgowi nastolatka. Metoda Braincore i jej zastosowanie w doradztwie
” Tomasz Waleczko
 „Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspierające nowoczesne poradnictwo zawodowe” – Kamila
Pihur Fundacja Imago
 „Projektowanie procesu mentoringowego w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk” – dr Wojciech Glac
Uniwersytet Gdański
15:00 – zakończenie Konferencji
15:30 – obiad

Zapraszają do Gniezna na

Termin: 16 czerwca 2023 r. (piątek) – godz. 10:30 do 18:15
Miejsce: Centrum Kultury „Scena To Dziwna” ul. Roosevelta 42 oraz Stolica eXperymentu ul. Słowackiego 45/47

Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć

Prelekcje z naszymi gośćmi.
Centrum Kultury „Scena To Dziwna” ul. Roosevelta 42

Warsztaty tematyczne
Stolica eXperymentu ul. Słowackiego 45/47

Spotkanie przy kawie/herbacie, ciastku – rejestracja uczestników.

  • Barbara Michalska – Dyrektorka Działu Edukacji Microsoft,
  • Ewa Kołodziejczyk – Dział Edukacji K12 Microsoft

Mateusz Rafał – Dyrektor Centrum transformacji Cyfrowej, MEiN

Agnieszka Halicka – nauczycielka i bibliotekarka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornej MIIE

Misbah Gedal – Dyrektor ds. zaangażowania, Wakelet

Adam Perzyński, Dyrektor SP nr 27 w Gdańsku

Łukasz Gierek, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Barbara Dubiecka-Kruk, Global Training Partner Microsoft

Dawid Łasiński, nauczyciel chemii w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Tomasz Mikołajczyk, nauczyciel informatyki SP nr 9 w Tarnowskich Górach, MIEE

15:30-16-45, Adam Pierzyński, dyrektor SP nr 27 w Gdańsku

15:30-16-45, Toamsz Mikołajczyk, nauczyciel informatyki w SP nr 9 w Tarnowskich Górach, MIEE

15:30-16:45, 17:00-18:15, Barbara Dubiecka-Kruk, Global Training Partner Microsoft

15:30-16:45, 17:00-18:15, Agnieszka Halicka, nauczycielka i bibliotekarka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziorni, MIEE;
Monika Khan, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, MIEE;
Dorota Walczuk, MIEE

15:30-16:45, 17:00-18:15, Zyta Czechowska, pedagog specjalny, właściciel i dyrektor NODN MIIE;
Jolanta Majkowska, pedagog specjalny, MIEE

15:30-16:45, 17:00-18:15, Karolina Antkowiak, nauczyciel informatyki, matematyki i fizyki, szkoleniowiec i trener, MIIE

17:00-18:15, Łukasz Gierek, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

17:00-18:15, Dawid Łasiński, nauczyciel chemii w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie


Warsztaty odbywają się w dwóch 75 minutowych blokach. Prosimy o zwrócenie uwagi na godziny rozpoczęcia i zakończenia warsztatów, ponieważ nie wszystkie się powtarzają.

Nasi prelegenci (kliknij aby powiększyć, przesuwaj strzałkami < >)

Partnerzy: